Згідно плану підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру на 2017 рік за державним замовленням, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 27.07.2017р. № 471 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури за такими спеціальностями:

113   «Прикладна математика», 1 місце з відривом від виробництва.

122   «Комп’ютерні науки», 3 місця з відривом від виробництва.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України такі документи:

1)   заяву;

2)   особовий листок з обліку кадрів та 2 фотокартки;

3)   список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4)   копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

5)   копію паспорта та ідентифікаційного коду

6)   паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто

Документи подаються особисто за адресою:

Київ, Чоколівський бульвар, 13, кімн. 604.

Довідки за телефоном:    (38044) 245-8838

Прийом документів на конкурс до аспірантури проводиться до 10 вересня 2017 року, а зарахування – 1 листопада 2017 року.

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

–         вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

–         вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або    International English Language Testing System, або сертифікатом  Cambridgfe English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні іспити до аспірантури  в 2017 році проводяться у наступні строки:

1. Спеціальність – 14 вересня 2017 р.

2. Іноземна мова – 18 вересня 2017 р.