Відділ інформаційної безпеки

Завідуючий відділом

Устименко Василь Олександрович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Нагороди і відзнаки: Стипендія Національного наукового фонду (США) та Академії наук (СРСР), грант міжнародного співробітництва DMS-9020485 (1991); Стипендія Національного наукового фонду (США) грант DMS-9115473 (1992); Стипендія Національного наукового фонду (США) грант DMS-9115473 (1993); Стипендія Міжнародного наукового фонду (Фонд Сороса) (1993); Стипендія Міжнародного наукового фонду, гранти RKJ000 & RKJ200 (1994-1995); Стипендія Національного наукового фонду (США) грант DMS-9115473 (1994-1995); Стипендія MSRI (Інститут математичних наук), Берклі, Каліфорнія (1996-1997); Стипендія CRDF (Громадський фонд розвитку досліджень), США, (1997-1999); Стипендія Національного наукового фонду (США), продовження гранту NRC (1997-98); Стипендія Королівського товариства, Великобританія, (1998); Стипендія FAPESP (Дослідницький фонд університету Сан-Паулу), Бразилія (2004); Ректорська нагорода UMCS 3 ступеня (2010)

Автор більше 200 публікацій, у тому числі 3 монографій та 2 підручника.

Основні напрями наукових досліджень: криптографія з багатьма змінними пов’язана з використанням алгебраїчної комбінаторики, некомутативна криптографія в термінах теорії груп та напівгруп перетворень афінних просторів, створення нових LDPC кодів супутникового зв’язку за екстремальними графами, Постквантова Криптологія та Постквантова Теорія Кодування.

Відомий вчений в галузі інформаційних технологій та кібербезпеки, прикладної алгебри та дискретної математики.

Електронна пошта: vasylustimenko@yahoo.pl

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2138-2357

Головний науковий співробітник

Редько Володимир Никифорович

Академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Лауреат премії імені В. М. Глушкова Президії Академії Наук України за цикл робіт з теорії та реалізації нових інформаційних технологій (1992 р.) та лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт з теоретичних основ та інструментальних засобів розробки програмного забезпечення інформаційних технологій (2003 р). Нагороджений ювілейною медаллю «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» Президії Верховної Ради СРСР (1970 р.), знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 года» міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР та ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових закладів (1977 р.), нагрудним знаком «За отличные успехи в работе» міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, медаллю «В память 1500-летия Киева» Президії Верховної Ради СРСР (1982 р.), орденом Дружби народів СРСР (1984р.), нагрудним знаком «За досягнення» міністерства України у справах науки і технологій (1999 р.).

Автор понад 160 наукових, навчальних та методичних праць, в тому числі 3 монографій.

Основні напрями наукових досліджень: програмологія, теорія дескриптивних та декларативних програмних алгеброїдів, метод дефініторних алгебр.

Електронна пошта: Redko_Volodymyr@nas.gov.ua

 

Головний науковий співробітник

Турчинов Олександр Валентинович

Доктор економічних наук, професор.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2018). Отримав відзнаку Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016) та відзнаку Міністерства оборони України «Вогнепальна зброя» (2015).

Автор більше 100 наукових робіт.

Основні напрями наукових досліджень: корупція, тіньова економіка, тоталітаризм.

Відомий український політик та державний діяч.

Провідний науковий співробітник

Хорозов Олег Анатолійович

Кандидат фізико-математичних наук

Автор більше 40 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: інформаційні технології у медичній діагностиці, методи нечіткої логіки щодо моніторингу пацієнтів лікувальних закладів, когнітивні засоби забезпечення процесів проведення інформаційно-аналітичного аналізу.

Електронна пошта: okhorozov@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8812-323X

  

Старший науковий співробітник

Клименков Олег Анатолійович

Кандидат технічних наук

Лауреат Державної Премії України в галузі науки та техніки за 2019 рік за роботу в галузі кібернетичної безпеки .

Автор більше 20 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: математичне моделювання, криптологія, математична обробка великих масивів даних, штучний інтелект, математична обробка неструктурованих даних, штучні нейронні мережі.

Електронна пошта: oleg@klymenkov.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7664-5225

  

Науковий співробітник

Семко Олексій Вікторович

Кандидат технічних наук.

Стипендіат Президії НАН України для молодих вчених 2019 – 2021 рр.

Автор більше 30 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: інформаційні технології, телекомунікації, мережеві технології, дослідження систем штучного інтелекту для управління   телекомунікаційними системами і мережевими технологіями, методології оптимального управління маршрутизацією потоків даних в  конфліктуючих гетерогенних сервіс-орієнтованих сенсорних мережах  варіативної топологічної структури, інформаційна та кібернетична безпека.

Електронна пошта: semalek@meta.ua

ORCID ID: https://orcid.org/000-001-6473-1329

  

Науковий співробітник

Серьожніков Олександр Миколайович

Основний напрямок діяльності: інформаційні технології.

Електронна пошта: doomland@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3205-0905

 

 

Молодший науковий співробітник

Пустовіт Олександр Сергійович

Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених у 2021-2022 рр.

Автор більше 15 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: динамічні системи та їх застосування до проблем захисту інформації, протоколи обміну ключів, криптосистеми поліноміальної криптографії від багатьох змінних, потокові алгоритми симетричного шифрування, хеш-функції, пост квантова криптографія.

Електронна пошта: pustovitoleksandr@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3232-1787

 

 Сумісники:

Головний науковий співробітник за сумісництвом

Чикрій Аркадій Олексійович

Академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2018), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999), Лауреат премії імені В.М.Глушкова (2003).

Автор більше 450 наукових праць, у тому числі 5 монографій.

Основні напрями наукових досліджень: теорія многозначних відображень, теорія функцій дійсної змінної, математичні методи керування, теорія динамічних ігор, пошук рухомих об’єктів.

Електронна пошта: g.chikrii@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9665-9085