Доктор філософії, молодший науковий співробітник.

Автор більше 17 публікацій.

Основні напрямки наукових досліджень: обробка природномовних текстів, представлення знань, онтологічний інжиніринг, трансдисциплінарність.