Протягом  липня – вересня поточного року фахівці Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України  Полумієнко Сергій Костянтинович, д.ф-м.н, с.н.с. та Рибаков Леонід Олександрович, д.т.н., с.н.с, взяли активну участь у підготовці проекту Доповіді Кабінету Міністрів України  у Верховній Раді України про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні.

Згідно із Законом України «Про національну програму інформатизації» така доповідь готується вже 15 років поспіль – починаючи із 1998 року.

Метою Доповіді є інформування громадян, органів влади, суб’єктів господарювання та міжнародних організацій про стан, тенденції та перспективи розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні, основні проблеми в цій сфері та шляхи їх вирішення.

За словами Голови Держінформнауки Володимира Семиноженка проект Доповіді уже пройшов громадське обговорення, а після схвалення Урядом документ буде внесений на розгляд Верховної Ради.

 

Більш детальна інформація про проект доповіді розміщена тут:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246684030&cat_id=244276429

Ознайомитися з доповіддю можна за адресою:

http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/dopovidi_informatizacia/Dopovid%202013.doc