.

Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ НАН України  

.

13 жовтня 2021 року Національна академія наук України відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  , свого Статуту , та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. No 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» , оголосила конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України: по Відділенню інформатики НАН України Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.


Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають:

Президія НАН України

Бюро відповідного відділення НАН України

члени НАН України

вчена рада наукової установи

колективи наукових відділів наукової установи

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково- педагогічних працівників не менш як 10 років. Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням інформатики НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 13 грудня 2021 року за адресою:

  • вул. Володимирська, 54, м. Київ

Вичерпна інформація розміщена за посиланням:


https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8283

.

Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора ІТГІП НАН України

.

З метою підготовки і проведення виборів директора ІІТГІП НАН України у 2021 році, згідно з:  «Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. No 998

 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи»
«Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України»,

затвердженими постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р. No 180  Розпорядженням Президії HAH України від 23.01.2017 р. No 45 «Рекомендації щодо організації та проведення виборів керівників наукових установ НАН України»  Розпорядженням Президії HAH України від 09.03.2017 р. No 170 «Про затвердження форми бюлетеня таємного голосування та протоколу засідання виборчої комісії по обранню керівника (директора) наукової установи НАН України» та згідно Статуту ІТГІП НАН України розроблено Положення про оргкомітет та виборчу комісію по виборам директора ІТГІП НАН України.

.

Наказ директора інституту від 29.10.2021 р. No 30-с

.

1) Наказ директора введено в дію з 29 жовтня 2021 року відповідно до “Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України”, затверджене Вченою радою ІТГІП НАН України за погодженням з Профспілковим комітетом інституту.

2) Утворено Організаційний комітет з проведення виборів директора інституту у 2021 році у складі:

Клименко Вікторії Ігорівни, ученого секретаря.
Шевякіної Наталі Анатоліївни, старшого наукового співробітника.
Зотової Лариси Володимирівни, голови профспілкового комітету.
Миронцова Микити Леонідовича, провідного наукового співробітника.
Яковлєва Євгенія Олександровича, головного наукового співробітника.

3) Утворено Виборчу комісію з проведення виборів директора інституту у 2021 році у складі:

Триснюка Василя Миколайовича, завідувача відділом.
Радчук Олени Миколаївни, начальника відділу кадрів.  
Загородньої Сніжани Анатоліївни, старшого наукового співробітника. 
Степанюка Олександра Андрійовича, заступника директора з загальних питань. 
Охарєва Вячеслава Олександровича, старшого наукового співробітника.

.

Рішення Організаційного комітету від 06.12.2021 р.

.

Згідно рішення Організаційного комітету від 06.12.2021 року (протокол № 2, п. 3) Виборча дільниця для проведення виборів директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України розташована за адресою:

  • 03186, Чоколівський бульвар, 13, Київ, Україна, 6-й поверх, конференц-зала.

Площа дільниці — 55.4 м2.
Склад виборчої комісії:

  • Голова виборчої комісії — завідувач відділу В.М. Триснюк
  • заступник голови — заступник директора з загальних питань О.А. Степанюк
  • секретар — начальник відділу кадрів О.М. Радчук
  • член виборчої комісії — с.н.с. С.А. Загородня
  • член виборчої комісії — с.н.с. В.О. Охарєв

.

Виборча програма кандидата на посаду директора від 06.12.2021 р.

.

Виборча програма кандидата на посаду директора ІТГІП НАН України член-кореспондента НАН України Трофимчука Олександра Миколайовича.

.

Звернення до виборців кандидата на посаду директора від 06.12.2021 р.

.

Звернення до виборців кандидата на посаду директора ІТГІП НАН України член-кореспондента НАН України Трофимчука Олександра Миколайовича відбудеться 14.12.2021 р. об 11-00 у Конференц-залі Інституту за адресою Чоколівський бульвар, 13, 6-й поверх, Київ, Україна.

.

Вибори директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

.

Дата виборів директора Інституту призначена на 16 грудня 2021 року. Вибори будуть проходити у Конференц-залі Інституту за адресою Чоколівський бульвар, 13, 6-й поверх, Київ, Україна ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ З 09.00 ДО 15.00 ВКЛЮЧНО. Явка всіх наукових працівників є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ. Кожному виборцю при собі мати посвідчення про особу.


Організаційний комітет

.

Про результати виборів директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України від 16.12.2021 р.

.

16 грудня (четвер) 2021 року з 9:00 до 15:00 в приміщенні актової зали ІТГІП НАН України за адресою м. Київ, Чоколівський бульвар, 13 (6-ий поверх) відбулись вибори директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

За результатами таємного голосування директором Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України більш ніж 2/3 голосів виборців обрано члена-кореспондента НАН України ТРОФИМЧУКА Олександра Миколайовича.

Наші вітання!

Організаційний комітет