Автор: Лісничий В.В.

У монографії розглянуто актуальні проблеми політичної регіоналізації в умовах трансформаційних перетворень в Україні. Проаналізовано основні шляхи та напрямки вдосконалення системи територіальної організації влади, регіональної політики та визначено механізми їх розвитку шляхом інтеграції регіонів чи федералізації, а також умови здійснення радикальної адміністративної реформи, запропоновано вектори майбутнього реформування вітчизняного конституціоналізму.

Для науковців, фахівців у галузі державного управління, працівників органів державної влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування.