Озерним комплексам належить провідна роль у регулюванні і формулюванні стоку річок, процесів самоочищення води, нагромадження речовин. Акваторія і береги озер є середовищем збереження та розвитку біорізноманіття.

Застосовуючи контактні методи досліджень, за допомогою гідролокаційного пристрою, була проведена батиметрична зйомка озер, проведено експрес аналіз фізико – хімічних показників озер у різних частинах акваторії. Також здійснено ознайомлення та збір даних, щодо природно – ресурсного потенціалу територій Рівненського природного заповідника та Національного парку Припять – Стохід. В подальшому планується  камеральна обробка отриманих результатів та геоінформаційне моделювання екологічних процесів, що спостерігаються в акваторії досліджених озер та прибережних територіях.

Результати експедиційних досліджень  будуть представлені в наукових публікаціях в періодичних виданнях та в формі доповідей на профільних конференціях та семінарах.