В період з 22 по 28 липня 2019 року проведено ІІ експедиційну школу – семінар «Сучасні технології моніторингу та оцінки стану екосистем» на території Національного природнього парку «Подільські Товтри» с. Велика Слобідка, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області.

В експедиції прийняли участь директор Інституту чл.- кор. НАН України Трофимчук О.М., учений секретар, к.т.н. Клименко В.І., співробітники відділу досліджень навколишнього середовища зав. від., д.т.н. Триснюк В.М., к.т.н. Радчук І.В., к.т.н. Загородня С.А., к.т.н. Шевякіна Н.А., к.т.н. Триснюк Т.В. та відділу природних ресурсів к.т.н. Дроздович І.Г., к.т.н. Охарєв В.О., а також співробітники відділу обробки даних дистанційного зондування Землі Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля м. Дунаївці та співробітники кафедри екології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, м. Харків.

Метою проведення експедиційних досліджень гідроекосистем України є дослідження процесів, обумовлених комплексною дією природних і антропогенних чинників, збору первинних вихідних даних та тематичної обробки космічних знімків для створення еталону оптичних характеристик поверхневих вод України, що дасть можливість приймати відповідні рішення щодо оптимального використання, охорони та збереження природно-ресурсного потенціалу, розробки довгострокових планів ефективного його використання, обґрунтування стратегії та плану дій щодо захисту унікальних водних об’єктів, зокрема для збереження ландшафтного та біотичного різноманіття водойм.

Експедиційні дослідження по збору даних на території Національного природнього парку “Подільський Товтри”, екосистеми Дніпровського каньйону проводились, використовуючи сучасні методи і технології тематичного дешифрування космічних знімків водних об’єктів та застосовуючи контактні методи досліджень. За допомогою гідролокаційного пристрою здійснено вимірювання глибини, рельєфу дна та структури донних відкладів затоки Бакота,  відібрано донні відклади та проби води.

В рамках експедиції проведено семінар «Сучасні технології моніторингу та оцінки стану екосистем», де учасниками були представлені наукові доповіді та результати експедиційних досліджень робочою групою.