Довгий С.О.

У роботі розглядається стан енергетичних природних ресурсів України. енергетичні проблеми країни пропонується вирішувати через зменшення її енергетичної залежності за рахунок реконструкції сировинної експортно орієнтованої частини економіки, зміщення структури енергоспоживання в бік ядерної і поновлюваних видів енергії, збільшення і розвиток високотехнологічних сфер та поступову зміну акцентів у використанні природних ресурсів з мінерально-сировинних на земельні.