Володаркою гранту Президента України для обдарованої молоді на 2013 рік Анпіловою Є.С. в рамках реалізації проекту “Створення картографічної моделі якості поверхневих вод методами геоінформаційних технологій” видано книгу «Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод».

Рецензенти книги:

Яковлєв Є.О., доктор технічних наук;

Биченок М.М., доктор технічних наук

Схвалено до друку Вченою радою Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України (Протокол № 8 від 23 жовтня 2013 р.).

 

Праця присвячена питанням розробки сучасних технологій оцінювання якості поверхневих вод, картографічного забезпечення підтримки рішень для ефективного використання і управління водними ресурсами.

Вдосконалено метод оцінки якості поверхневих вод шляхом синтезу геостатистичних методів інтерполяції та відомої в Україні методики оцінювання екологічного стану вод за класами і категоріями.

Картографічні моделі, що створені за допомогою ГІС та ДЗЗ технологій є одним із засобів в підвищенні ефективності проведення моніторингу у разі виникнення надзвичайних ситуацій у басейнах річок.

Книгу видано за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді та безкоштовно розіслано до установ, Міністерств, відомств, бібліотек та вищих навчальних закладів України.