Співробітниками ІТГІП НАН України прийнято участь у Міжнародній конференції «Marine research horizon 2020», присвяченій розгляду питань розвитку Чорноморського регіону, обговоренню наукових досягнень в галузі морських наук та перспективи на майбутнє.

17 – 20 вересня 2013 року Інститутом океанології Болгарської академії наук до дня святкування 40 річчя з дня заснування Інституту спільно з партнерами була організована Міжнародна конференція «Marine research horizon 2020». Метою конференції було обговорення наукових досягнень з регіонального дослідження Чорного моря, проблеми розвитку міжнародного співробітництва та намітити перспективи на майбутнє в галузі морських наук протягом наступного десятиліття.

У Міжнародній конференції приймали участь науковці, підприємці, політики, представники преси та громадськості з усього світу (Японія, Франція, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Греція, Туреччина, Грузія, Румунія, США та ін. ) для вирішення ключових тем дослідження та заохочення міжнародного співробітництва в галузі морської науки і техніки з метою сталого управління у регіональних морях.

Під час роботи конференції було розглянуто наступні питання:

 • Зміна клімату, оцінка, прогнозування та адаптація;
 • Моделювання та прогнозування функціонування екосистем;
 • Досягнення в області управління даними та спостереженням;
 • Перевага в спостереженнях, послуг і управління даними;
 • Оцінка ризику, природні небезпеки;
 • Зміцнення інновацій та заповнення прогалин у морській дослідницькій діяльності;
 • Екологічна безпека – наука та політика;
 • Морське біорізномаїття, включаючи геноміки та інвазивні види;
 • Стійке рибальство, розвиток аквакультур та морських ресурсів;
 • Послуги з спостереження та управління даними, геоінформаційні системи;
 • Стан морських мінеральних ресурсів, перспективи газових гідратів;
 • Розвиток відновлювальних джерел енергії;
 • Просторове планування для сталого розвитку морського середовища;
 • Управління прибережними зонами, законодавство щодо ландшафтного планування прибережної території;
 • Політика і наука для управління охоронними морськими зонами;
 • Екологічна освіта та економіка;
 • Морський туризм та екотуризм;
 • Забруднення морського середовища;
 • Охорона здоров’я, безпека харчових продуктів та підвищення обізнаності громадськості.

Представленні доповіді із зазначених питань розміщено у збірнику тез доповідей конференції та представлено на сайті Інституту океанології БАН http://www.io-bas.bg/

Співробітниками ІТГІП НАН України Новохацькою Н. А. та Загородньою С. А. було представлено доповіді на тему «Забруднення акваторій морських портів та суднохідних шляхів Чорного моря», а також «Методологія створення геоінформаційної системи картографічної підтримки рішень з питань охорони водних ресурсів Чорного моря».

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України привітав Інститут океанології БАН із 40 річчям з дня заснування медаллю Ювіляра на знак дружби та спільної співпраці Інститутів.

За підсумками проведення конференції ІТГІП НАН України було відмічено грамотою.