Інститутом Телекомунікацій і глобального інформаційного простору отримане авторське свідоцтво на нову комп’ютерну програму.

ІТ-технологія ТОДОС орієнтована на оброблення великих обсягів просторово-розподіленої текстової неструктурованої інформації (Big Data), в автоматичному та автоматизованому режимах, на основі семантико-лінгвістичного аналізу, їх структуризації та класифікації, підтримки процесів раціонального вибору та прогнозування з наступним формуванням інформаційно-аналітичних мережеве-орієнтованих рішень.

Програма має наступні переваги: забезпечуються процеси структуризації та трансдисциплінарної інтеграції розподілених інформаційних ресурсів, та інтероперабельні процедури взаємодії мережевих інформаційних систем, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень, та створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів.