23-25 жовтня 2013 року у м. Черноголовка Московської обл., Росія відбулась ІV Російська нарада з органічної мінералогії з міжнародною участю.

Організатори заходу – Російська академія наук, Федеральна бюджетна установа науки, Інституту експериментальної мінералогії РАН, Російське мінералогічне суспільство, Комісія з органічної мінералогії, Комісія з експериментальної мінералогії, Санкт-Петербурзький державний університет.

На нараді були заслухані доповіді та представлені стендові доповіді з наступних питань:

  • мінералогія і кристалохімія природних органічних сполук;
  • вуглеводи як найважливіші компоненти нафти і нафтидів;
  •  кристалічні і некристалічні форми вуглецю;
  • генезис органічних мінералів та порід, які містять вуглець;
  • експериментальна геохімія і мінералогія органічної речовини;
  • біомінерали як продукти життєдіяльності викопних і сучасних організмів;
  • органічні мінерали та  породи в мінерально-сировинному потенціалі і в сучасних технологіях
  • геохімічні ідеї В. І. Вернадського в наші дні.

Від Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України у заході взяв участь доктор геологічних наук  Радчук В.В., який виступив з доповіддю «Визначення ступеню тестурування емалі зубів за допомогою електронного парамагнітного резонансу».