Провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору д.ф.-м.н., ст.н.с. Миронцов М.Л. прийняв участь у конференції «Геологія і геохімія горючих копалин» (м. Львів), присвяченої 100-річчю НАН України, організатором якої виступив Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України з доповіддю «Проблема еквівалентності у обернених задачах  електрометрії нафтогазових свердловин». Серед іншого в доповіді Миронцова М.Л. було наведено результати багаторічної праці результатом якої є розроблений і реалізований програмний пакет кількісної інтерпретації даних електрометрії (електричного та індукційного каротажу) нафтогазових свердловин.