Автор: Красовський Г.Я.

Запропоновані моделі і методи ДЗЗ/ГІС технологій інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою водних об’єктів. Розглянуті ймовірні в умовах України надзвичайні або аварійні ситуації на них та організація державного моніторингу водного фонду. Описані принципи дії сучасних технічних засобів космічних зйомок поверхні Землі. Додаються результати аналізу фондів найбільш відомих серверів інформаційних систем накопичення і збереження архівних та оперативних космічних знімків, наведена технологія формування замовлень на їхнє отримання з цих серверів. Розроблені методи тематичної обробки цифрових космічних знімків для завдань космічного моніторингу поверхневих вод суходолу і морських акваторій. Інвентаризації водних об’єктів, синтезу водних об’єктів, синтезу картографічних моделей, їхнього техногенного навантаження із залученням можливостей сучасних ГІС-платформ.

Для фахівців та науковців з питань моніторингу довкілля, управління екологічною безпекою і використання відновлюваних природних ресурсів регіону, планування заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, природоохоронної інтерпретації космічних знімків, а також студентів і аспірантів вищих навчальних закладів за спеціальностями, пов’язаними з практичним застосуванням технологій дистанційного зондування Землі з космосу і геоінформаційних систем.