Автори: Баховець О.Б., Грінченко Т.О., Гуляєв К.Д., Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Тірін В.В.

Розглядаються основні напрямки становлення та розвитку інформаційного суспільства, його ключові складові, концепції та проблеми. Проводиться огляд соціальних, економічних, політичних особливостей інформаційного суспільства, їх відображення в українських умовах. Робиться аналіз тенденцій розвитку світового ІТ- ринку та основних елементів інформаційно- телекомунікаційної інфраструктури, що є складовою сучасного суспільства та економіки. Розглядаються системи індикаторів інформаційного суспільства, які використовуються для оцінки рівня його розвитку. Пропонується прототип відповідної національної системи.
Книжку розраховано на керівників, фахівців в ІТ–сфері, дослідників різних аспектів суспільного розвитку.