Рішення

18-ї  Міжнародної науково – практичної конференції

«Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»

1. З 1 по 2 жовтня 2019 р. у м.Києві,  згідно плану Укр ІНТЕІ проведення наукових конференцій і семінарів, відбулася 18-та Міжнародна науково–практична конференція: «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». (Посвідчення УкрІНТЕІ № 270 від 12 березня 2013р.).

        2. Організаторами конференції виступили:

Національна академія наук України:

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук

Міністерство освіти і науки України:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”

Київський національний університет будівництва і архітектури

Національний університет водного господарства та природокористування

Національне космічне агентство України:

Державний науково-виробничий центр “Природа”

Мала академія наук України

ЗАО «ЕСОММ Со»

        3. Мета конференції полягала в обміні досвідом і координації науково-практичних заходів з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень по забезпеченню екологічної безпеки регіонів та ефективному використанню їх відновлюваних природних ресурсів.

          4.  До участі в роботі конференції були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з наступних тематичних напрямів:

  • Геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі
  • Геодинаміка навколишнього середовища
  • Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки

Під час роботи конференції працювала виставка літератури з питань методичного, інструментального та картографічного забезпечення завдань моніторингу навколишнього природного середовища, планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

Були проведені майстер-класи з використанням і демонстрацією безпілотних літальних апаратів в таких напрямках:

1). Використання БПЛА в задачах моніторингу та попередження надзвичайних екологічних ситуацій.

2). Пошук та аналіз відкритих даних космічного моніторингу в задачах екологічної безпеки та природокористування.

3). Пошук картографічної інформації у відкритих джерелах.

5. На адресу Оргкомітету надійшло 68 тез доповідей, з яких 36 були включені до Програми конференції.

6. Безпосередньо, на засіданнях конференції були заслухані і активно обговорені 32 доповіді (згідно Програми).

7. Зміст доповідей і питань до доповідачів учасників Конференції дають підстави до наступних висновків:

– доповіді, включені до Програми конференції, містять нові наукові і практичні результати, пов’язані з задекларованою тематикою конференції, відповідають високому науковому рівню, а також характеризуються актуальністю порушених у них проблем;

  • сучасний стан розвитку теоретичних засад геоінформаційних технологій і методів дистанційного зондування Землі з космосу відкривають широкі можливості їх залучення до вирішення практичних завдань ефективної організації інформаційної підтримки рішень з питань управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, територіальним розвитком, міським господарством, земельними, водними, лісовими ресурсами і т.і.;
  • низка доповідей була присвячена теоретичним аспектам тематичної обробки космічних знімків та прикладам їх ефективного використання в охороні і раціональному використанні природних ресурсів;
  • в секції застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки були підняті питання про вплив змін клімату на здоров’я людини, про кліматичну зброю, про вплив на здоров’я людини стільникового зв’язку, пестицидів і т.і.
  • враховуючи пропозиції наукової спільноти, щодо підвищення фінансово – економічної ефективності наукової діяльності, що були представлені в численних доповідях з міждисциплінарних досліджень, є доцільним створення «Наукового центру  консалтинго – інноваційних послуг» (робоча назва), як нової форми залучення в господарський обіг результатів інтелектуальної діяльності і надання високоякісних науково – консультаційних послуг суб’єктам господарювання, що відкриє можливості для створення нових форм партнерства науки та бізнесу.
  • беручи до уваги, що конференція по суті стала полігоном апробації нових напрямів застосування ДЗЗ\ГІС–технологій, обміну досвідом синтезу реальних проектів, знайомству з новітніми програмними засобами обробки геопросторових даних, доцільно в наступному році провести 18-у конференцію зі збереженою назвою і тематикою;
  • вважати рівень підготовки та проведення 18-ї  міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» високим та висловити подяку НАУКОВИМ ЗАКЛАДАМ, ЯКІ ПРИЙНЯЛИ В НІЙ УЧАСТЬ.

Голова науково-організаційного комітету конференції директор ІТГІП НАНУ, чл.-кор. НАНУ, академік АПН України Довгий С.О.

Вчений секретар конференції  Зотова Л.В.