Клименко В.І.

 

На основі сучасних геоінформаційних систем і технологій та дистанційного зондування Землі автором отримано нові результати наукових досліджень та запропоновано метод моніторингу екологічного стану земель під впливом техногенного пилу; розроблено методологію синтезу моделей оцінок топографічних параметрів навантаження земель техногенним пилом від зосереджених, просторово розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів; удосконалено методику інвентаризації лісосмуг уздовж доріг як екрануючого чинника впливу викидів від автотранспорту у навколишнє природне середовище.

Практична цінність результатів досліджень полягає в тому, що розроблені автором методика і сучасні технології дозволяють оцінювати техногенний вплив геохімічного забруднення приземної атмосфери на дослідній території та створювати картографічні матеріали на основі використання космічних знімків високої розподільної здатності. Це забезпечує більш обґрунтоване визначення параметрів просторового розподілу і вимірів площ геохімічно деградованих земель, оптимізацію мережі станцій відбору проб ґрунту на вміст забруднюючих речовин техногенного походження, картографування зон впливу промислових об’єктів на показники якості земель прилеглих територій.