25 березня 2014 року Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України проведено 6-ту Всеукраїнську наукову школу-семінар з питань науково-методичних засад застосування і впровадження ДЗЗ/ГІС-технологій картографічного забезпечення управління екологічною безпекою і природокористуванням в органах державної влади України.

Метою проведення заходу було підвищення наукової та практичної кваліфікації молодих науковців.

У роботі школи-семінару взяли участь представники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Національного центру «Мала академія наук», Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Інституту екологічної безпеки НАУ, компанії «ЕСОММ».

Відкриваючи захід заступник директора з наукової роботи ІТГІП НАН України Трофимчук О.М. наголосив, що проведення школи-семінару започатковано в 2009 році. Результативність проведення заходу є досить високою, оскільки молоді вчені отримують нові знання, обмінюються інформацією стовно наукових напрацювань, отриманого практичного досвіду за рік. Важливим є і активне обговорення результатів наукових досліджень зі старшим поколінням науковців. Тому, керівництвом Інституту прийнято рішення продовжити практику проведення заходу і в цьому році,  незважаючи на складний політичний період в  країні.

Під час роботи школи-семінару заслухані доповіді науковців Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України:

  • Триснюка В.М., к.геог.н – «Інформаційні технології та інструментальні методи досліджень екологічної безпеки регіону»;
  • Радчука І.В., н.с., – «Методика досліджень водних об’єктів з використанням ДЗЗ та ГІС»;
  • Миронцов М.Л., д.фіз-мат.н., –  «Числове моделювання електрометрії свердловин».

Від Інституту екологічної безпеки НАУ виступив Путренко В.В., к. геог. наук, який доповів про підходи до оцінки ризиків природних пожеж на території України за допомогою ГІС.

Національний центр  «Мала академія наук» представляла на заході Бревус С.М, яка доповіла про проект Київської малої академії наук учнівської молоді «ГІС крокує до школи».

Гребінь О.С., аспірант Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» виступив з доповіддю «Технології прогнозування врожайності дешифрування космічних знімків».

Президент компанії ЕСОММ Серединін Є.С. поділився з молодими науковцями своїм досвідом розробки і впровадження муніципальних геоінформаційних систем у сучасних реаліях адміністративного управління міським господарством.

Присутні обмінятись думками та висловилися щодо кожного виступу.

Підсумоючи роботу наукової школи семінару Красовський Г.Я., д.т.н., професор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», зазначив, що розвиток методів ДЗЗ в комплексі з геоінформаційними системами дозволяє вирішувати важливі питання у сфері державного управління, особливо, що стосуються моніторингу екологічного стану навколишнього середовища, управління процесами природокористування, а також сфери техногенної безпеки, контролю виникнення надзвичайних ситуацій та інше. Тому тематика, яка висвітлювалася у виступах науковців  під час роботи школи-семінару, на сьогодні є досить актуальною і важливою для держави.