23-25 квітня 2013 року Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України бере участь у виставці спеціалізованого обладнання та технологій «Наука – виробництву». Організаторами виставки є Національна академія наук України і Київська міська державна адміністрація.

Мета заходу – демонстрація нових завершених науково-технічних конкурентоспроможних розробок, які можуть бути впроваджені у виробництво та здійснювати заміщення імпортної продукції вітчизняними аналогами, що не поступаються зарубіжним або перевищують їх за основними якісними показниками.

Інститутом на виставці  буде представлено розробки за темами:

  • Базові складові трирівневої системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Короткий зміст і технічні характеристики: система забезпечує перевірку закордонних паспортів з біометричними показниками відповідно до вимог ICAO, а саме – машинозчитуваної строки паспорту та інформації, що міститься на мікросхемі (чипі), вмонтованому в паспорт;

  • Система інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади.

Короткий зміст і технічні характеристики: система забезпечує автоматизацію збирання, транспортування, зберігання, обробки та використання інформації у сфері адміністративного управління регіоном;

  • Системи екологічного моніторингу областей України.

Короткий зміст і технічні характеристики: озроблена технологія синтезу картографічних моделей екологічного моніторингу областей України

  • Космічний моніторинг акваторії Чорного моря.

Короткий зміст і технічні характеристики: побудовані моделі локалізації і попередньої ідентифікації забруднень моря з урахуванням функціональних особливостей методів ДЗЗ. Розроблені макети екологічних карт українського сектору Чорного моря.

 

Більш детальна інформація про організацію заходу розміщена:

(http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/text.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=1506)