Останніми роками в Україні суспільством все активніше обговорюється питання щодо видобутку сланцевого газу. Передумовою такої зацікавленості до цього процесу є нестача власних енергоресурсів в країні та науково-технологічна новизна фрекінг-технології,  що є базовою при видобутку сланцевого газу.

Вчені Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України приділяють значну увагу вивченню цього питання і є активними учасниками багатьох заходів, організованими інститутами влади, громадськими і політичними об’єднаннями, науковими установами тощо основною метою яких є вироблення узагальненої кваліфікованої експертної думки щодо ризиків видобутку сланцевого газу.

7 червня поточного року у м. Донецьк Громадським рухом «Український вибір» організовано та проведено круглий стіл на тему: «Екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні: проблеми та шляхи вирішення».

У роботі круглого столу взяли участь науковці, провідні вітчизняні та міжнародні експерти в галузі екології, геології, енергетики, представники екологічних та громадських організацій і ЗМІ регіону, активісти ініціативних груп «Українського вибору»  у Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Місце проведення заходу було обрано не випадково. Саме у Східних регіонах України (Харківська, Донецька, Луганська обл.) підвищені екологічні ризики видобутку сланцевого газу і найбільш активні соціальні обговорення навколо цього питання.

Оскільки Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України досліджує використання технологій ДЗЗ для оцінки змін екологічного стану геологічного середовища та ланшафтів, на засідання вищезазначеного круглого столу був запрошений головний науковий співробітник Інституту,  доктор технічних наук Яковлєв Є.О.

Під час роботи круглого столу Яковлєв Є.О. виступив з доповіддю на тему: «Оцінка еколого-геологічних небезпек при видобутку сланцевого газу».

Виконані  Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України дослідження видобутку сланцевого газу засвідчили, що у місцях гірничо-видобувних робіт (Криворізького, Донецького, Карпатського природно-техногенних регіонів тощо) відбувається формування нестабільних полів геомеханічних напруг, активізація зсувно-просадкових процесів та потоків газів, зокрема токсичних (метан, гелій, радон тощо).

Видобуток сланцевого газу з використанням фрекінг-технології (гідрогеомеханічного дроблення глибоких горизонтів слабо проникних газоносних горизонтів) може активізувати рух міграції технологічних і природних забруднень до вищезалягаючих горизонтів питних і мінеральних вод. Виконані академіками Шестопаловим В.М., Лялькою В.І. авторські розрахунки підтверджують аналогічні висновки.

Виходячи з викладеного вище існує нагальна потреба щодо еколого-технологічної адаптації до параметрів геологічного середовища України технології видобутку сланцевого газу, розробленої у США.

Практично усі експерти, що брали участь у заході,  висловили думку про необхідність створення на місцях буріння зондувальних свердлових науково-дослідних полігонів та удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища з використанням технологій ДЗЗ, ГІС та математичного моделювання.

 

Більш детальна інформація про захід розміщена:

http://www.unn.com.ua/uk/news/1220269-ukrayinskiy-vibir-obgovoriv-z-ekspertami-vidobutok-slantsevogo-gazu-z-tochki-zoru-ekologiyi