Протягом тижня з 04 по 08 жовтня 2021 р. в приміщенні ІТГІП НАН України та дистанційно в ZOOM проходила  ХХ-а Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: виклики 2021 року»

Участь в конференції прийняли науковці, аспіранти, студенти, а також інші фахівці, діяльність яких пов’язана з проведенням, використанням, впровадженням результатів наукових досліджень. Було представлено доповіді представників Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Наукового центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук, Державної установи “Науковий гідрофізичний центр НАН України”, Київського національного університет імені Тараса Шевченка, Національного університету “Києво – Могилянська академія”, Київського національного університету будівництва і архітектури, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Національного університету водного господарства та природокористування, Вінницького національного технічного університету, Національного центру «Мала академія наук України» та інших установ і організацій.

Програма конференції розміщена за посиланням.

Під час роботи конференції працювала виставка літератури з питань методичного, інструментального та картографічного забезпечення завдань моніторингу навколишнього природного середовища, планування заходів із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

За матеріалами конференції опубліковано колективну монографію «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: виклики 2021 року» . Ознайомитись із тезами доповідей можна за посиланням.

Нагадуємо що триває прийом статей до друку в збірнику наукових праць «Екологічна безпека та природокористування», який включений до списку наукових фахових видань України.

Секретаріат конференції

+38096-456-84-32

+38095-779-57-99

Email: [email protected]