05 лютого 2013 року Вченою радою Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України висунуто роботу „Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі” та авторського колективу у складі: Анпілової Є.С., Клименко В.І., Крети Д.Л. на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2013 році.

Робота “Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі”

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему техногенного навантаження на ґрунти та поверхневі води та їх дослідження з використанням геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі у розрізі вирішення питань охорони навколишнього природного середовища.

 

Розроблено наукові засади та методологію ряду уніфікованих підходів в окремих предметних областях космічного моніторингу та геоінформаційних систем управління. На базі цих підходів було проведено аналіз даних про параметри основних чинників негативного впливу на якість поверхневих вод і ґрунтів та інших компонентів навколишнього природного середовища.

 

Розроблені та впроваджені спеціальні алгоритми та процедури аналізу інформативності даних космічного моніторингу, геоінформаційні системи управління екологічною безпекою, природокористування та охорони довкілля для Київської та Луганської областей, створені макети геоінформаційної системи картографічного забезпечення управління природокористуванням та екологічною безпекою для планування заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях Київської та Луганської областей.

 

Наукові результати роботи відображено монографіях, 20 статтях.

Загальна кількість публікацій авторів становить 82 публікацій.

 

Авторами роботи є:

  • КЛИМЕНКО Вікторія Ігорівна – кандидат технічних наук, учений секретар Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.
  • АНПІЛОВА Євгенія Сергіївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.
  • КРЕТА Дмитро Леонідович – асистент кафедри „Виробництво радіоелектронних систем літальний апаратів” факультету „Радіотехнічних систем літальних апаратів” Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „Харківського авіаційного інституту” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Більш детальна інформація розміщена за адресою:

http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/prostoroviy-analiz-ta-geomodelyuvannya-zabrudnennya-vod-i-gruntiv-zasobami-distanciynogo-zonduv