Журнал „Екологічна безпека та природокористування (ISSN: 2411-4049, 2616-2121)”, який включений до списку наукових фахових видань України, успішно пройшов багатовимірний процес оцінки та індексується в базі ICI Journals Master List 2020

В результаті перевірки інформації з оціночної анкети та аналізу випусків за 2020 рік експерти Index Copernicus встановили значення показника Index Copernicus Value (ICV).

ICV 2020 = 86.41

Отримана оцінка ICV за 2020 рік відображається у списку ICI Journals Master List 2020 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml , а також у Паспорті Журналу https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51355&lang=pl

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Редакційна колегія приймає оригінальні, без елементів плагіату, раніше не публіковані наукові статті за результатами досліджень оглядово-узагальнюючого, проблемно-дослідницького характеру або з розв’язком конкретної наукової задачі.

До друку в журналі приймаються статті українською та англійською мовами.

Збірник «Екологічна безпека та природокористування» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Періодичність видання – раз на квартал.