Для екологічно безпечного розвитку м. Тернопіль високе значення має екологічний стан Тернопільського ставу. Протягом всієї історії існування м. Тернопіль цей найбільший його водний об’єкт відіграв величезну роль для громади.  На сьогодні навколо ставу сформувався урбанізований ландшафт, внаслідок чого гідрохімічні та гідробіологічні показники води в акваторії погіршуються, що прямо пов’язано з неконтрольованими водозаборами та скидами стічних вод, рекреаційним навантаженням, проведення спортивних змагань на водній поверхні тощо.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України звернувся до Тернопільської міської влади з пропозицією провести дослідження Тернопільського ставу з вимірюванням показників екологічного стану акваторії для їх подальшого аналізу та використання в складі системи моніторингу навколишнього природного середовища. Така ініціатива Інституту була підтримана Тернопільською міською владою та особисто міським головою, оскільки результати таких досліджень суттєво допоможуть місцевій владі у прийнятті управлінських рішень в сфері екологічно безпечного водокористування в місті.

 

 

У жовтні поточного року  співробітники Інституту В.М. Триснюк, В.О. Охарєв та І.В. Радчук провели експедиційні дослідження на території м. Тернопіль. Під час досліджень уточнено рельєф дна Тернопільського ставу, взяті проби донних відкладів у різних частинах акваторії. В подальшому планується  камеральна обробка отриманих зразків та геоінформаційне моделювання екологічних процесів, що спостерігаються в акваторії ставу.

 

 

Слід відмітити, що Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України  для проведення таких досліджень володіє необхідними, інформаційними технологіями, а також  має досвід проведення робіт з космічного моніторингу морських акваторій, річкових басейнів, озер та водосховищ. Зокрема, в останні роки були проведені дослідження озер Шацької групи та водних об’єктів в басейні р. Прип’ять. За результатами досліджень розроблено інтерактивні картографічні моделі  на базі геоінформаційних технологій, на яких представлено дані, що характеризують екологічний стан досліджуваного об’єкта.