У Львові 23-25 травня 2023 р. в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та Львівському національному університеті імені Івана Франка проходила конференція «Сучасні проблеми механіки та математики – 2023».

З іменем академіка Я.С. Підстригача пов’язані ґрунтовні дослідження у галузі термодинаміки нерівноважних процесів, термомеханіки, механотермодифузії, магнітотермомеханіки електропровідних тіл, гідроакустики, механіки тіл з покриттями і поверхневих явищ та в інших напрямках сучасної механіки. Він також працював над актуальними математичними проблемами механіки, прикладної математики та інших суміжних наук, постійно шукав нові форми взаємодії між наукою і виробництвом.

В роботі конференції в секції «Математичне моделювання та інформаційні технології вирішення важливих для оборони і безпеки держави завдань, включаючи кібербезпеку» прийняли участь співробітники ІТГІП НАНУ з доповіддю на тему: «Моделювання реакції будівель та споруд на динамічні впливи за допомогою цифрових двійників».

 

Tags: , , ,