Автори: Довгий С.О., Ліфанов І.К.

Книга містить у собі основні дані, які необхідні для вивчення та практичного застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь. Викладено основи обчислення визначених, сингулярних і гіперсингулярним одновимірних і двовимірних інтегралів, а також чисельного розв’язання рівнянь з ними. Велику увагу приділено гіперсингулярним інтегральним рівнянням, до яких зводиться задача Неймана для рівняння Лапласа і Гельмгольца. Надано новий спосіб викладення елементів теорії потенціалу. Показано застосування методів, що розглядаються, до чисельного розв’язання стаціонарних і нестаціонарних, лінійних і нелінійних, плоских і просторових задач аеродинаміки, включаючи обтікання тіл, що погано обтікаються (тобто тіл, що мають гострі кромки, кути). Розглянуто багато прикладів розрахунків, що допомагають освоєнню матеріалу.

Для студентів і аспірантів, а також спеціалістів з чисельного експерименту на основі сингулярних інтегральних рівнянь в аеродинаміці, теорії пружності, дифракції хвиль та інших прикладних галузях.