Автори: Шнюков Є.Ф., Довгий С.О, Пащенко Є.Ю., Рибак О.М.

У книзі розглянуто сучасний стан самоцвітної бази України (мінералів і порід кремнезему). Описано історію і сучасний рівень освоєння найважливіших мінералів кремнезему, основних порід з переважанням кремнезему (залізисті кварцити, яшми, скам’яніла деревина та ін.). Охарактеризовано експозиції мінералів кремнезему в найважливіших музеях України.

Книга добре ілюстрована, матеріал викладено популярно. Розрахована на широке коло читачів.