1. З 25 по 26 вересня 2018 р. у м.Києві, згідно плану Укр ІНТЕІ проведення наукових конференцій і семінарів, відбулася 17-та Міжнародна науково–практична конференція: «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». (Посвідчення УкрІНТЕІ № 270 від 12 березня 2013р.).
 2. Організаторами конференції виступили:

Національна академія наук України:

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук

Міністерство освіти і науки України:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”

Київський національний університет будівництва і архітектури

Національний університет водного господарства та природокористування

Національне космічне агентство України:

Державний науково-виробничий центр “Природа”

Мала академія наук України

ЗАО «ЕСОММ Со»

 1. Мета конференції полягала в обміні досвідом з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень по забезпеченню екологічної безпеки регіонів та ефективному використанню їх відновлюваних природних ресурсів. Також на конференції розглядались питання про роль і місце України в глобальному інформаційному просторі, питання демографічних процесів, світовий та український досвід в науковій освіті.
 2. До участі в роботі конференції були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з наступних тематичних напрямів:
 • Геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі
 • Геодинаміка навколишнього середовища
 • Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки
 • Методологічні засади й концептуальні основи  глобального  інформаційного простору та місце і роль України в ньому
 • Специфіка демографічних процесів в умовах глобалізаційної та інформаційної інтеграції
 • Наукова освіта як провідний тренд сучасного глобального просвітницького розвитку: світовий та український досвід.

Під час роботи конференції працювала виставка літератури з питань методичного, інструментального та картографічного забезпечення завдань моніторингу навколишнього природного середовища, планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

Були проведені майстер-класи з використанням і демонстрацією безпілотних літальних апаратів в таких напрямках:

1). Використання БПЛА в задачах моніторингу та попередження надзвичайних екологічних ситуацій.

2). Пошук та аналіз відкритих даних космічного моніторингу в задачах екологічної безпеки та природокористування.

3). Пошук картографічної інформації у відкритих джерелах.

5. На адресу Оргкомітету надійшло 86 тез доповідей, з яких 54 були включені до Програми конференції.

 1. Безпосередньо, на засіданнях конференції були заслухані і активно обговорені 48 доповіді (згідно Програми).
 2. Зміст доповідей і питань до доповідачів учасників Конференції дають підстави до наступних висновків:

–     доповіді, включені до Програми конференції, містять нові наукові і практичні результати, пов’язані з задекларованою тематикою конференції, відповідають високому науковому рівню, а також характеризуються актуальністю порушених у них проблем;

 • сучасний стан розвитку теоретичних засад геоінформаційних технологій і методів дистанційного зондування Землі з космосу відкривають широкі можливості їх залучення до вирішення практичних завдань ефективної організації інформаційної підтримки рішень з питань управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, територіальним розвитком, міським господарством, земельними, водними, лісовими ресурсами і т. і.;
 • низка доповідей була присвячена теоретичним аспектам тематичної обробки космічних знімків та прикладам їх ефективного використання в охороні і раціональному використанні природних ресурсів;
 • в секції застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки були підняті питання про вплив змін клімату на здоров’я людини, про кліматичну зброю, про вплив на здоров’я людини стільникового зв’язку, пестицидів і т.і.
 • цікаві доповіді про роль і місце України в геополітичних координатах, як події на Донбасі впливають на це; про формування міжнародно-позитивного іміджу України у глобальному інформаційному просторі, про корупцію, про екологічну політику і т.і.
 • багато доповідей було присвячено науковій освіті, як ми інтегруємося в Європу, були розглянуті деякі навчальні методи як практичні способи впровадження наукової освіти, розглядалась екологічна освіта, онтологічна підтримка навчальних досліджень і т.і.
 • беручи до уваги, що конференція по суті стала полігоном апробації нових напрямів застосування ДЗЗ\ГІС–технологій, обміну досвідом синтезу реальних проектів, знайомству з новітніми програмними засобами обробки геопросторових даних, доцільно в наступному році провести 18-у конференцію зі збереженою назвою і тематикою;

–   вважати рівень підготовки та проведення 17-ї  міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» високим та висловити подяку НАУКОВИМ ЗАКЛАДАМ, ЯКІ ПРИЙНЯЛИ В НІЙ УЧАСТЬ.

 

Голова науково-організаційного
комітету конференції
директор ІТГІП НАНУ, чл.-кор. НАНУ,
академік АПН України                                                                        Довгий С.О.

 

Вчений секретар конференції                                                           Зотова Л.В.

 

 

На фото: Майстер-класи: Використання БПЛА в задачах моніторингу та попередження надзвичайних екологічних ситуацій. Фото В. Триснюка.