Доктор технічних наук, професор.

Нагороджена грамотою МОНУ, почесним званням «Почесний професор КНУБА», грамотами Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації та  Грамотою Кабінету Міністрів України.

Автор понад 160 публікацій, у тому числі двох авторських свідоцтв, 4-х навчальних посібників,  2 монографій.

Напрям наукової діяльності робіт спрямований на оцінку та прогнозування екологічної безпеки основних життєзабезпечуючих ресурсів з використанням сучасних інформаційних методів моніторингу та методів інженерного захист у підтоплених територій від забруднених підземних вод.

Є членом редколегії закордонного журналу “Environment and civil engineering” (Польща),  заступник головного редактора фахового журналу «Екологічна безпека та природокористування», членом редакційної колегії фахового журналу “Enviromental Probltms”(категорія «Б»). Приймає безпосередню участь у закордонних наукових та навчальних проектах (Фінляндія, Китай, Швеція, Польща).  Є відповідальним виконавцем науково-методичного проекту «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах» в рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+, реєстраційний номер 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2020-2023).

О.С. Волошкіна є членом спеціалізованих рад Д 26.056.05  КНУБА ,Д 26.056.07  КНУБА по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Член  НМК МОНУ по розробці стандартів вищої освіти (спеціальність 101 «Екологія»).