В період з 9 до 13 вересня 2013 року в смт Кацівелі АР Крим відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях», приуроченій до відзначення 95-річчя від часу заснування Національної академії наук України.

Метою конференції були обмін досвідом і координація науково-практичних заходів з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень з забезпечення екологічної безпеки регіонів та ефективного використання їх відновлюваних природних ресурсів.

Конференція відбулась за участю фахівців Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Наукового центру аерокосмічних досліджень землі Інституту геологічних наук НАН України, Національного аерокосмічного університет ім. М.Є. Жуковського (ХАІ), Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Київського національного університету будівництва і архітектури, Державного науково-виробничого центу «Природа» НКА України, ЗАО «ЕКОММ Со», НВФ «VD МAIS».

В цілому в Конференції взяли участь близько 50 фахівців, зокрема:

  • два члени-кореспонденти Національної академії наук України;
  • п’ятнадцять докторів наук;
  • близько 20 кандидатів наук.

Понад 30 % складу учасників Конференції було представлено молодими вченими і аспірантами.

Слід відзначити, що у роботі  конференції проглядалась чітка тенденція до збільшення доповідей з обґрунтування і визначення напрямів впровадження технологій ГІС та ДЗЗ при вирішенні сучасних проблем екологічно-безпечного природокористування у техногенно – перевантажених регіонах.

У багатьох доповідях відзначалося про інформаційні технології аналізу та обробки даних ДЗЗ, наземного моніторингу еколого-формуючих систем (геохімічні ландшафти, річкові басейни, приземна атмосфера, прибережно-морські території і таке інше), які надають можливість як оперативного опрацювання їх природно-техногенних змін та ризиків надзвичайних ситуацій, так і отримання нових знань про формування систем «суспільство-виробництво-середовище» (член-кореспондент НАНУ Довгий О.С, член – кореспондент НАНУ Трофимчук О.М.; д.т.н., професор Красовький Г.Я.; д.т.н., професор Волошкіна О.С.;  д.е.н. Рогожин О.Г., д.ф.-м.н. Полумієнко С.К., д.геол.н. Азімов О.Т. і ін.).

Були представлені широкі можливості інформативних технологій у моделюванні складних процесів впливу сучасних технологій (ядерних, вибухових, робототехнічних і ін.) на формування природно-техногенних геосистем  «людина-виробництво, навколишнє середовище (біосфера)», отримані нові характеристики  щодо змін стану здоров’я людини, параметрів довкілля.

Комплексний характер розвитку складних соціо-природно-техногенних систем формує проблему визначення як факторів їх функціонування, так і індикаторів їх стану на різних етапах технологічного розвитку.

Тому на Конференції доволі резонансно були сприйняті доповіді з індикативних оцінок сталості технологічного розвитку моделювання у галузі АПК, податкової політики та інших питань, системних перетворень природокористування (д.ф.-м.н. Полумієнко С.К., Снігур І.І.,  Гамзіна О.М. та інші.)

В цілому результати XII Конференції засвідчили, що інформаційні технології є провідним засобом у реалізації положень і шляхів природозберігаючого розвитку економіки та інструментом обґрунтування наукових засад гранично-припустимих еколого-техногенних навантажень та змін.

Керівництво Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України висловлює вдячність всім учасникам Конференції за участь та цікаві змістовні доповіді, сподівається на подальшу плідну співпрацю та бажає творчих успіхів, спрямованих на розвиток української науки.