2-4 жовтня 2018 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки”,  в роботі якої прийняли участь та виступили із доповідями завідувач відділу досліджень навколишнього середовища д.т.н., с.н.с. Василь Триснюк та старший науковий співробітник відділу природних ресурсів к.т.н. Євгенія Анпілова 

Мета конференції

 • На конференції було розглянуто:
 • особливості формування екологічної небезпеки;
 • сучасні проблеми управління екологічною безпекою;
 • складові екологічної безпеки стосовно охорони навколишнього середовища від антропогенного впливу;
 • сучасні задачі регіонів у формуванні державної політики в галузі розробки еколого-економічної системи природо-користування та природоохоронної діяльності.


НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 • Управління регіональною екологічною безпекою.
 • Проблеми поводження з відходами
 • Охорона гідросфери від антропогенного 
 • Охорона атмосфери від антропогенного впливу 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИЙНЯЛА НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 

1.Констатувати вагомість наукових досягнень з наступних проблем екологічної безпеки:

 • розвиток теорії проведення екологічного аудиту відповідно міжнародним вимогам;
 • екологічний моніторинг та дослідження ризиків;
 • розвиток інформаційних технологій у галузі очистки природних вод та охорони атмосферного повітря;
 • нормування антропогенного впливу на компоненти довкілля;
 • поводження з відходами;

2.Рекомендувати розширити та поглибити дослідження щодо локальних систем очистки питної води.

3.Рекомендувати розширити зв’язки науковців університетів з промисловими підприємствами.

4.Конференція констатує, що сьогодні практично відсутні державні і суспільні формації, які захищають інтереси екологів. У зв’язку з цим конференція доручає Програмному комітету розробити всі необхідні для реєстрації громадської спілки екологів документи.

5.Рекомендувати опублікувати найбільш змістовні матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки” у Збірнику матеріалів конференції, рішення конференції опублікувати у Кременчуцькому міському екологічному бюлетені „Світ довкілля”. (Джерело: http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1906)