Спеціалізована вчена рада ДФ 26.255.007, утворена відповідно до наказу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України № 49-с від 27 грудня 2023 року, для захисту дисертації Купріна Олексія Миколайовича на тему: «Інформаційна технологія рекомендаційної підтримки прийняття рішень» з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії у складі:

Голова ради –    д.т.н., доцент Терентьєв Олександр Миколайович, провідний науковий співробітник ІТГІП НАНУ

Члени ради:

  • к.т.н. Василенко Владислав Михайлович, старший науковий співробітник ІТГІП НАНУ (рецензент);
  • д.т.н., доцент Захожай Олег Ігорович, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, МОН (офіційний опонент);
  • к.т.н., доцент Боднарчук Ігор Орестович, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, МОН (офіційний опонент).
  • к.т.н., доцент Харченко Олексій Григорович, професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, МОН (офіційний опонент).

Наказ

Наказ про створення разової ради СВР ДФ 26.255.007 розміщений за посиланням:

Завантажити PDF

Захист

Захист дисертації відбудеться 27 лютого 2024 року об 11:00 за адресою: 03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13, 701 каб. в режимі відео-конференції на платформі Youtube.

Документи

Запис трансляції захисту