25
Кві
2018
Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення
С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, І.Д. Андрієвський, М.М. Курило О.Т. Кізілова, Н.Г. Люта, І..М. Малахов, В.О. Сляднєв, О.С. Аксьом, Н.В. Захарій, С.С. Корінь
Детальніше
25
Кві
2018
Мінералогічні скарби України
Шнюков Є.Ф., Довгий С.О, Пащенко Є.Ю., Рибак О.М.   У книзі розглянуто сучасний стан самоцвітної бази України (мінералів і порід кремнезему). Описано історію і сучасний рівень освоєння найважливіших мінералів кремнезему, основних порід з переважанням кремнезему (залізисті кварцити, яшми, скам’яніла деревина та ін.). Охарактеризовано експозиції мінералів кремнезему в найважливіших музеях України....
Детальніше
25
Кві
2018
Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA
Довгий C.О., Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Красовський Г.Я., Трофимчук О.М, Іванов В.К., Андрєєв С.М., Попов А.В., Слободян В.О., Брашеван О.М., Вишняков В.Ю., Радчук І.В., Крета Д.Л., Нечаусов А.С., Тимохін В.М.   В монографії представлена технологія отримання та використання космічних знімків NOAA в завданнях моніторингу довкілля. Наведена коротка характеристика оперативної супутникової...
Детальніше
25
Кві
2018
Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод
Анпілова Є.С.   Працю присвячено питанням розробки сучасних технологій оцінювання якості поверхневих вод, картографічного забезпечення підтримки рішень для ефективного використання і управління водними ресурсами. Вдосконалено метод оцінки якості поверхневих вод шляхом синтезу геостатистичних методів інтерполяції та відомої в Україні методики оцінювання екологічного стану вод за класами і категоріями. Картографічні моделі,...
Детальніше
25
Кві
2018
Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання
Автори: Довгий С.О., Воробієнко П.П., Гуляєв К.Д. та інш.   У монографії комплексно розкрито питання розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що містить технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх технологій. Об’єднуючою основою книги є узагальнена модель побудови мереж наступних поколінь, яка дозволяє врахувати всі...
Детальніше
25
Кві
2018
Числове моделювання електрометрії свердловин
Миронцов М.Л.   У монографії розглянуто питання методики електрометрії свердловин, які охоплюють історію розвитку електричного та індукційного каротажу, фізичних основ і деяких технічних особливостей каротажу, способів числового моделювання в процесі розв’язання прямих та обернених задач, вплив похибки та ефективність інтерпретації. Показано можливість ефективного розв’язку оберненої двовимірної задачі, яка ґрунтується на...
Детальніше
25
Кві
2018
Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки ґрунтів
Клименко В.І.   На основі сучасних геоінформаційних систем і технологій та дистанційного зондування Землі автором отримано нові результати наукових досліджень та запропоновано метод моніторингу екологічного стану земель під впливом техногенного пилу; розроблено методологію синтезу моделей оцінок топографічних параметрів навантаження земель техногенним пилом від зосереджених, просторово розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів;...
Детальніше
25
Кві
2018
Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні
Автори: Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М., Ляшенко О.І., Малахов І.М., Трофимчук О.М., Чумаченко С.М., Яковлєв Є.О., Захарій Н.В., Сухіна О.М.   Сировинна орієнтація економіки України і інтенсивний розвиток галузей виробництва, пов’язаних з видобутком і переробкою мінеральної сировини, обумовлюють виникнення і розвиток екологічних ризиків на території країни та економічні збитки...
Детальніше
25
Кві
2018
Мінералогія в особах
Павлишин В.І., Довгий С.О.   У посібнику наведено стислі науково-біографічні нариси про видатних учених, працями або іншою діяльністю яких закладено фундамент стародавньої мінералогії й створено наукові засади для всебічного розвитку сучасної мінералогічної науки. Для студентів, науковців, педагогів, усіх, хто цікавиться історією мінералогії, внеском мінералогів у розвиток цієї фундаментальної науки. Матеріали...
Детальніше
25
Кві
2018
ІНДИКАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Автори: Полумієнко С.К., Рибаков Л.О. Розглядається проблема сталого розвитку на основі теоретико-ігрового підходу до моделювання вихідної соціо-еколого-економічної системи.. Проведено аналіз ключових факторів реалізації процесів сталого розвитку. Запропоновані теоретико-ігрові моделі соціальної, екологічної та економічної підсистем вихідної системи та, як їх об’єднання, - побудована загальна модель процесів розвитку суспільства у вигляді багаторівневої...
Детальніше