Провідний науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища професор Сергій Анатолійович Лупенко виступив гостьовим редактором спеціального випуску журналу Fractal and Fractional (ISSN 2504-3110) “Перспективне моделювання та методи статистичної обробки стохастичних сигналів у дробових динамічних системах“, що належить до розділу «Ймовірність і статистика».

Метою цього спеціального випуску є публікація оригінальних наукових статей та критичних оглядів, що висвітлюють досягнення в теорії, застосуванні, моделюванні та статистичній обробці нестаціонарних стохастичних сигналів у дробових, недробових та гібридних динамічних системах, які мають місце в різних наукових галузях, включаючи телекомунікації, кібербезпеку, енергетику, економіку, біологію та медицину. До участі приймаються наукові роботи, пов’язані, зокрема, з дробовим моделюванням та обробкою нестаціонарних сигналів, що включають як підхід, заснований на моделях, так і підхід, заснований на даних (data-driven, data-oriented, data-centric), а також комбінацію цих підходів.

Потенційні теми включають, але не обмежуються наступним:

  • Загальна теорія випадкових процесів;
  • Фракційні стохастичні процеси;
  • Циклостаціонарні випадкові процеси;
  • Циклічні випадкові процеси;
  • Обробка сигналів дробового порядку;
  • Перетворення стохастичних сигналів у дробових та гібридних динамічних системах;
  • Методи статистичної обробки сигналів на основі моделей;
  • Машинне навчання дробового порядку та методи глибокого навчання в обробці сигналів;
  • Методи комп’ютерного моделювання сигналів.
 

Tags: ,