29 червня 2023 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кураша Сергія Юрійовича, старшого наукового співробітника Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

Назва дисертації

“Математичне моделювання реакції будівель та споруд на вибухові впливи”.

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник

Калюх Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Офіційні опоненти

  • Мокін Віталій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Вінницького державного технічного університету;
  • Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування.

Документи

  1. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню к.т.н. Кураша Сергія Юрійовича
  2. Дисертація на здобуття наукового ступеню к.т.н. Кураша С.Ю.
  3. Відгук офіційного опонента Бомба А.Я. на дисертацію к.т.н. Кураша С.Ю.
  4. Відгук офіційного опонента Мокіна В.Б. на дисертацію к.т.н. Кураша С.Ю.

Запис трансляції захисту

 

 

Tags: ,