Інформація про захист кандидатських та докторських дисертацій

Спеціалізована вчена рада Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

1) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. Шитікової Ірини Геннадіївни

2) Дисертація на здобуття наукового ступеня к.т.н. Шитікової Ірини Геннадіївни

3) Відгук офіційного опонента Никифоровича Є.І. на на дисертацію Шитікової І.Г.

4) Відгук офіційного опонента Довгалюка В.Б. на дисертацію Шитікової І.Г.


1) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д.т.н. Семка Віктора Володимировича

2) Дисертація на здобуття наукового ступеня д.т.н. Семка Віктора Володимировича

3) Відгук офіційного опонента Козлюк І.О. на дисертацію Семка В.В.

4) Відгук офіційного опонента Оксіюка О.Г. на дисертацію Семка В.В.

5) Відгук офіційного опонента  Сініцина І.П. на дисертацію Семка В.В.


1) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. Романчук Катерини Геннадіївни

2) Дисертація на здобуття наукового ступеня к.т.н. Романчук Катерини Геннадіївни

3) Відгук офіційного опонента Данилова В.Я. на дисертацію Романчук К.Г.

4) Відгук офіційного опонента Коршевнюка Л.А. на дисертацію Романчук К.Г.


1) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. Дзюняка Дмитра Юрійовича

2) Дисертація на здобуття наукового ступеня к.т.н. Дзюняка Дмитра Юрійовича

3) Відгук офіційного опонента Кучерова Д.П. на дисертацію Дзюняка Д.Ю.

4) Відгук офіційного опонента Яковлєва Д.О. на дисертацію Дзюняка Д.Ю.